Osądzanie innych

Surowo i mnie surowo Bóg osądzi.

Miłosiernie, na Boże miłosierdzie mogę liczyć.

Według prawa i mnie według litery prawa Bóg osądzi.

W Sądzie Bożym panuje reguła oko za oko, ząb za ząb. Nie ma co się wynosić nad innych.