Osądzanie innych

Surowo i mnie surowo Bóg osądzi. Miłosiernie, na Boże miłosierdzie mogę liczyć. Według prawa i mnie według litery prawa Bóg osądzi. W Sądzie Bożym panuje reguła oko za oko, ząb …