Kapłani Świętego Kościoła musicie modlić się o prowadzenie

abyście pozostali silni w waszej wierze i o rozeznanie przez cały czas, abyście przygotowali owce na Powtórne Przyjście Pana Jezusa.