Nieposłuszeństwo

Człowiek nieposluszny żyje usprawiedliwieniami, tym by udowadniać światu swoje posłuszeństwo.