Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia.

Wasz Przedwieczny Ojciec

Bóg Najwyższy

Stwórca wszystkich rzeczy