Pan Jezus ostro nauczał Faryzeuszy

Faryzeusze to osoby religijne, znające Pismo Święte, modlące się kilka razy dziennie, poszcza 2 razy w tygodniu stawiają mur potrzebującym z zasad bez współczucia i bez miłosierdzia. Łatwo potepiaja i osadzaja innych przez co wynoszą się nad innych. “Tylko tak i tak slabeuszu, bo inaczej piekło. Tylko moja droga”

Człowiek by powstać potrzebuje Miłości .