Teraz organizuję ocalenie Moich dzieci z ciemności.

Bądźcie cierpliwi, dzieci. Po prostu pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojemu Świętemu Słowu dawanemu wam poprzez Mojego proroka czasów ostatecznych, Marię Bożego Miłosierdzia. Wasz Przedwieczny Ojciec Bóg Najwyższy …

Pan Jezus ostro nauczał Faryzeuszy

Faryzeusze to osoby religijne, znające Pismo Święte, modlące się kilka razy dziennie, poszcza 2 razy w tygodniu stawiają mur potrzebującym z zasad bez współczucia i bez miłosierdzia. Łatwo potepiaja i …