Miłość Boga do człowieka nigdy nie umiera

Spoglądam na każdą duszę z Miłością w Moim Sercu. Lgnę do każdego z was, gdyż pochodzicie ode Mnie — od Mojego Ojca. Pomimo że wasze słabości mogłyby Mnie obrażać i mógłbym być na was zły za wasze złe intencje i pożądania, to Moja Miłość do was nigdy nie umiera. Wszyscy grzesznicy są kochani przez Boga — bez względu na to, co uczynili. Bóg ma ostateczną Władzę nad losem każdej duszy i jest to Jego własna Władza.

Księga Prawdy