Człowiek nie może innej osoby potępiać czy skazywać na śmierć.

Wyłącznie Ja posiadam Autorytet, aby Sądzić. Żaden człowiek pomiędzy wami nie został do tego uprawniony. Kiedy ktoś orzeka, że ktoś inny jest winny grzechu, to może on taką osobę ukarać jedynie poprzez narzucenie pokuty, ale nie przez śmierć. Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na ziemi nigdy nie może skazać człowieka na śmierć z powodu jego grzechów — bez względu na to, jak ciężkie by one były. Żaden człowiek nie może potępić kogoś innego, skazując go na piekło, bo jeżeli ktoś głosi, że jakaś dusza jest potępiona — to w zamian za to on sam zostanie potępiony, niezależnie od tego, ile świętych uczynków, dokonanych w Moim Imieniu, ma on na swoim koncie.

Księga Prawdy