Cisza

Cisza jest potrzebna by spotkać się z Panem Bogiem, by rozpocząć z Nim Dialog od Serca z Miłością. Bóg przychodzi w ciszy. Bóg mówi w ciszy. Konieczne jest wyciszenie wewnętrzne …