Dlaczego Kapłani milczą

kiedy zachodzi konieczność obrony nauczania Jezusa Chrystusa. Boją się urazić tych, którzy zaprzeczają Panu Jezusowi z powodu grzechów tych, którzy są wśród nich. Por. Księga Prawdy