Samotność i cierpienie

Cierpienie jest Jezusa Chrystusa. Cierpienie i samotność jaką znosimy, wygnancow swoich spoleczenstw odrzucenia przywołują Cierpienie i Miłość Boga.