Bądźmy dziećmi

Tylko dziećmi Boga Ojca.
Mt 18, 3: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 18, 4: Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.

Tylko dziecko otwiera drzwi Duchowi Świętemu, pozwala Mu działać.
Dorośli zbyt często biorą sprawy w swoje ręce.
Am 5, 9: On na mocnego zsyła zniszczenie i sprowadza zniszczenie na twierdzę.