Kapłanie módl się

Ubogaciłem cię swą łaską poświęcającą. W dzień święceń pomnożyłem tę łaskę w twej duszy tak dalece, że aż się z niej przelewa. Lecz ta łaska ma być pobudzoną do działania …

Kapłanie porzuć troski o swe sprawy

Synu mój, pójdź ze mną na samotność, a ja nauczę cię modlić się. Przybądź z umysłem uważnym; oddalaj wszelkie dobrowolne roztargnienia; porzuć wszelką troskę o swe sprawy i kłopoty codzienne. …

Kapłan, a łaska uświęcająca

II. Kapłan, a łaska uświęcająca Ukochałem cię miłością wieczną: dlatego też w miłosierdziu swem pociągnąłem cię ku sobie. Ukochałem cię do ostatnich granic, tak dalece, że cię przypuściłem do swego …

Kapłan drugim cudem

Jam jest szczep winny, a ty jesteś latoroślą. Szczep i gałązka żyją tern samem życiem. Ten sam sok je ożywia, sok mojej łaski, który przepływa ze szczepu w latorośle i …

Kapłan pogromca grzechu

Wiem, że jesteś nicością i grzechem. Przeznaczając cię na kapłana, nie odjąłem ci twych nędz i twych słabości. Uczyniłem cię niejako Bogiem co do godności, ale zostawiłem ci ciężar słabości …

Jezus bardzo ukochał Kapłana

Ukochałem cię miłością wieczną: dlatego też w miłosierdziu swem pociągnąłem cię ku sobie. Ukochałem cię do ostatnich granic, tak dalece, że cię przypuściłem do swego Kapłaństwa i uczyniłem cię drugim …

Gorszy od wojny jest chaos po niej

Chaos, anarchia, nędza, zgliszcza, bankructwo, osamotnienie, gruzy wokół, głód, exodus, zaraza, gwałt i tysiące dzieci opuszczonych, wołających o chleb. Nieposłuszeństwo Bogu prowadzi do tego czym jest wojna, do czasu po …

Fałszywy prorok

Ostatni rozkaz Mk 16.15 I rzekł do nich: “Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie …

Kapłan powinien być świętym

DZIEŃ DRUGI JEZUS UŚWIĘCA SWEGO KAPŁANA I. Kapłan powinien być świętym. Kapłanie mój! Od wieków żyjesz w myśli Bożej, złączony ze mną Świętym nad świętymi i z mą Niepokalaną Matką. …

Czego się lękasz kapłanie?

Czego się masz lękać? Wszystkie me dobra należą do ciebie, a twe sprawy są mojemi. Z twem zwycięstwem związana jest moja chwała. Czy mógłbym ci powierzyć tak wielką władzę, a …