Maluczki kapłan przychodzi do Pana Jezusa

Do kogoż się skłonię, jeżeli nie do serca skruszonego i upokorzonego? Serce pokorne żyje w prawdzie, zadowolone jest ze swej nicości, nie przywłaszcza sobie praw należnych Bogu samemu, Istocie najwyższej. …