Kapłanie módl się

Ubogaciłem cię swą łaską poświęcającą. W dzień święceń pomnożyłem tę łaskę w twej duszy tak dalece, że aż się z niej przelewa. Lecz ta łaska ma być pobudzoną do działania …