Kapłan, a łaska uświęcająca

II. Kapłan, a łaska uświęcająca Ukochałem cię miłością wieczną: dlatego też w miłosierdziu swem pociągnąłem cię ku sobie. Ukochałem cię do ostatnich granic, tak dalece, że cię przypuściłem do swego …