Czego się lękasz kapłanie?

Czego się masz lękać? Wszystkie me dobra należą do ciebie, a twe sprawy są mojemi. Z twem zwycięstwem związana jest moja chwała. Czy mógłbym ci powierzyć tak wielką władzę, a …