Kogo zabrakło przy narodzeniu Dzieciątka Jezus?

Królów wierzących, oczekujących na Mesjasza, Arcykapłanów i uczonych w Piśmie. Wiedzieli, ale ich wyniosłość…

Mt 2.3 Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. 4 Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. 5 Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok:
6 A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.
7 Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. 9 Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

Módlmy się, aby dziś nam nie zabrakło Kapłanów, którzy przygotują nasze dusze na Powtórne Przyjście Pana Jezusa.
Czy ja jestem gotów, przygotowuję się na Powtórne Przyjście Pana Jezusa?


Komentarze są zamknięte.