Bez Dzieciątka Jezus nie ma Świąt Bożego Narodzenia

Nie zamykaj drzwi przed Świętą Rodziną.