Dlaczego następuje rozpad współżycia społecznego?

Kosztem innych szukamy osobistych korzyści.
Bez miłości darzącej do bliźniego swego, a nie zagarniającej ku sobie, stajemy się niezdolni do życia jako wspólnota, jako małżeństwo, jako naród.