Modlitwa Eliasza

Modlitwa Eliasza – katecheza Benedykta XVI z 15 czerwca 2011 Drodzy bracia i siostry, W dziejach religijnych starożytnego Izraela wielkie znaczenie mieli prorocy, ich nauczanie i przepowiadanie. Spośród nich wyróżnia …