Grzechy Chrześcijan są w szerszym znaczeniu świętokractwami

Tak powiada Święty Jan Chryzostom.

A Święty Jan Maria Vianney dodaje.
Świętokradztwo w znaczeniu ścisłym to znieważenie rzeczy poświęconych Bogu, np. kościołów, naczyń świętych, osób oddanych na służbę Bożą, Sakramentów Świętych. Ale w znaczeniu ogólnym każdy chrześcijanin jest świątynią Ducha Świętego. W Komunii Świętej przyjmuje on przecież do serca Ciało i Krew Chrystusa. Tymczasem po grzechu ciężkim traci on łaskę, a z nią także ustępuje z duszy ludzkiej Bóg, bierze ją natomiast w posiadanie duch piekielny.
Czy zatem nie jest to wielka profanacja i świętokradztwo?