Kapłan nie może być jak świecki i odwrotnie

Mdr 5, 2: Gdy ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok nieoczekiwanego zbawienia.

Jak w ciele ręka nie móże być płucem czy innym organem, tak w Ciele Kościoła Świętego kapłan nie może być Głową czy innym organem, jak tylko kapłanem.
Podobnie świecki, nie może być i posługiwać jak powołany do pośrednictwa między ludźmi, a Bogiem kapłan.
Naruszanie tej zasady, “poprawianie” Jezusa prowadzi do deformacji i kalectwa Ciała.
Jeżeli coś się skończy, powstanie Nowe, nie ma kontynuacji starego. Stare drzewa nie dają się przesadzić…
Pan Jezus nie zreformował religi Judaistycznej poprawionej przez człowieka. Zostawił ją człowiekowi.

Mk 2, 21: Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie.

Łk 22, 20: Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.