Przyczyna burzy na morzu

Wolna i nieograniczona stałymi przeszkodami przestrzeń.
Pion, duch i ciało, jak powietrze i woda.
Poziom wody zachwiany przez brak równowagi Milości, BARDZIEJ kocha się siebie, lub bliźniego, czy nawet Boga od ludzi powoduje poniżanie i wzgarda grzesznikami. Miłość kocha tak samo każdego bez wyjątku.
Burzę życia wywołujemy zapominając o ochronie, osłonie, bezpiecznej zatoce, w której rozpoczynamy życie i do której powinniśmy dopłynąć u końca żeglugi.


Komentarze są zamknięte.