Zdrowie wymaga pracy nad sobą

Każdy chce być zdrowy, ale zbyt często robimy rzeczy, które zmierzają do choroby i się zaskakujemy. Zdrowie wymaga pracy nad sobą, choroba to często zaniedbania. Chcę być zdrowy, ale nic nie robić w tym kierunku konkretnego, co najwyżej pozory działań. Chroba ciała zaczyna się od choroby ducha.
Są też choroby – cierpienia, jak modlitwy w czyjejś intencji wynagradzającej.