Tolerancja to fałszywa miłość

Albo się wszystkich kocha bez wyjątku, albo nienawidzi, wystarczy jedną osobę, a dotyczy wszystkich. Nie można człowieka tolerować, ta kłamliwa miłość szybko pokazuje obłudę. Człowiek miłujący zmierza do dobra, nieważne …