Kiedy poznaję to wprowadzam tę prawdę w siebie.

Teraz nam chodzi o inny typ prawdy, tzn o prawdę w sensie logicznym, tzn mój rozum uzgodnić z Prawdą bytową każdego człowieka, anioła, Boga Najwyższego, zwierzęcia i rośliny. Mój rozum nazwał po imieniu prawdę bytową, ale wtedy kiedy ja poznaję to wprowadzam tę prawdę w siebie. Kościół pyta, czy w sposób świadomy narzeczeni zawierają związek małżeński. O co pyta pod tym pojęciem świadomości? O rozum. Czy w rozumie wiesz, w twoim rozumie, że ta oto jedyna w całych dziejach bytu kobieta, czy chcesz, żeby ona, czy jesteś świadom, że to ona, ma być według twojego duchowego życzenia twoją żoną? Teraz dotykamy sfery rozumu, poznania, poznania prawdy. Tutaj chodzi o to, że prawda w sensie logicznym, że tak jak ja poznaję rzeczywistość. Prawda logiczna jest to, co ja wprowadziłem w mój rozum na drodze poznania rzeczywistości. W związku narzeczeńskim czy małżeńskim chodzi o to by wprowadzić tę prawdę w rozum. Czy jest ktokolwiek w niebie i na ziemi, który po wprowadzeniu prawdy o drugim człowieku mógłby mi ją zabrać? Nikt. Po pierwsze Pan Bóg nie po to dał nam rozum, żeby nam go zabierać. Od Pana Boga nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw