Na czym polega przygoda rozumu?

Wstydzę się, że tak długo mówię, wolę godzinami was posłuchać, ale w pokorze ten porządek, który ustaliliście będziemy realizować.

Po tym jak wystarczająco zrozumieliśmy kwestię prawdy bytowej, z czym to jest wszystko powiązane, to teraz przechodzimy krok dalej.

Pytamy się: A co się dzieje z tą prawdą bytową, kiedy ja ją poznaję? Przygoda rozumu polega na tym, że zapoznając się z prawdą o sobie, o drugim, o całym świecie i o wieczności z Panem Bogiem na samym szczycie, chodzi o to teraz, żeby uruchomić pracę rozumu, w kierunku, żeby każdą napotkaną prawdę bytową wprowadzić w siebie.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 2 – 22-10-2016. Żyć Prawdą.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw