Jak długo Bóg myśli o każdym człowieku?

W wieczności Bóg pomyślał wszechświat. W wiecznym rozumie Bóg pomyślał każdego człowieka. Jak długo myśli o każdym człowieku? Wiecznie. Myśl Boga jakakolwiek nie ma aspektu czasu. Ona jest wieczną myślą. …

Bóg jest najdoskonalszą istotą

Hegel, ojciec ideologiczny Marksa, i Engels, za Lutrem powiedzą: Po co Panu Bogu było stworzenie świata? Żeby wreszcie mógł stać się Bogiem. A jakie stworzenie jest Bogu najbardziej cenne, żeby …

Dlaczego rozum Boga myśli wszechświat?

Dlaczego rozum Boga myśli wszechświat? Bóg jest takim cudownym Bogiem, że myśli sobie w wieczności jak to cudnie jest istnieć. I ze swojej pełnej Miłości, wspaniałomyślności ducha podarował tylu aniołom, …

Bóg jest absolutną prawdą

Bóg jest Prawdą. Bóg jest absolutną prawdą, że ta prawda nie ma początku, nigdy nie stała się w najmniejszym sensie fałszem czy zakłamaniem i nigdy nie może przestać być prawdą. …