Bóg jest absolutną prawdą

Bóg jest Prawdą. Bóg jest absolutną prawdą, że ta prawda nie ma początku, nigdy nie stała się w najmniejszym sensie fałszem czy zakłamaniem i nigdy nie może przestać być prawdą. Jeżeli teraz przejdziemy teraz do pytania: Dlaczego jako człowiek, czy moje małżeństwo, czy kapłaństwo, czy kimkolwiek bym nie był w każdym względzie, dlaczego to jest prawdziwe? Dlatego, że ten wielki wieczny Boski rozum jest tak wspaniałomyślny, że On w cale nieprzymuszony, – bo przecież On jest całkowicie spełniony, do Boskiego rozumu nie można niczego dodać, – On jest absolutną prawdą, więc żadnego uzupełnienia nie potrzebuje.

Ks. prof. Tadeusz Guz – konferencja 1 – 22-10-2016. Rozum, prawda i czas.
https://www.youtube.com/watch?v=8P0yjQvkQvw