30 listopada Żywot świętego Andrzeja, apostoła

(żył około roku Pańskiego 62) Andrzej, pierwszy z uczniów Jezusowych, a rodzony brat św. Piotra, był z zawodu rybakiem i pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret; był też towarzyszem świętego Jana Chrzciciela. Gdy pewnego razu Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, wskazał Go Jan swym uczniom, rzekłszy pamiętne słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On jest tym, który po mnie przyjdzie i był przede mną”. Andrzej pojął głębokie znaczenie tych słów i poszedł z drugim uczniem w milczeniu za Chrystusem. Pan obrócił się i rzekł do nich: „Czego żądacie?” Ci odpowiedzieli, pytając nieśmiało: „Rabbi, gdzież gospoda Twoja?” Pan Jezus rzekł do nich uprzejmie: „Pójdźcie i patrzcie”. Poszli z Nim i całą noc pozostali przy Nim. Wczas rano pobiegł Andrzej z wesołą wieścią do brata Szymona, mówiąc: „Znaleźliśmy Mesjasza, Pomazańca Bożego!” i zawiódł go natychmiast do Jezusa, który go przyjął do grona swych uczniów, dając mu imię Piotra. Nie pozostali jeszcze wówczas na dobre przy Chrystusie, lecz wrócili do swego rybackiego rzemiosła. Dopiero przy schyłku tego samego roku powrócił do nich Jezus nad jezioro Genezaret i wezwał ich słowami: „Pójdźcie za Mną, uczynię was rybakami ludzi”. I natychmiast porzucili sieci, poszli za Nim i już Go odtąd nie odstąpili. Gdy … Czytaj dalej 30 listopada Żywot świętego Andrzeja, apostoła