Prawda Boska mieszka w rozumie

Jeżeli mam współmieszkańców w postaci Osób Boskich w moim rozumie, czy mogę dokonać jakiegokolwiek aktu poznania czy myślenia mojego rozumu, bez uzgodnienia go z Prawdą Boską? Jaki to jest dramat, jeżeli polityk ochrzczony w Polsce mówi, że on w prawdzie jest ochrzczony, tylko że wtedy kiedy dokonuje aktów politycznych, to zostawia prawdę boską w swoim domu. W którym ona przecież i tak nie mieszka, bo gdzie mieszka Prawda Boska? W jego rozumie. Jeżeli rozum polityka idzie do swojego gabinetu premiera, prezydenta, sejmu, senatu, jeżeli jest ochrzczony, jeżeli ten człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, to prawda Boga Trójjedynego, jest tam gdzie jest rozum danego polityka. Pan Bóg nie mieszka w murach i Pan Bóg nie mieszka w meblach domowych, tylko miejscem pobytu Boga i Jego przenajświętszej Prawdy jest rozum ludzki. Dramat intelektualny przeżywa państwo, którego politycy mówią, że w prawdzie są katolikami, tylko że katolickość pozostawiali w swoich domach, bo akurat teraz urzędują w sowich gabinetach. Absurd najdelikatniej mówiąc. Taka nieprawda, a jeżeli ktoś tak czyni to kłamie ewidentnie. Prawda Boska mieszka w każdym ochrzczonym intelekcie. Analogicznie, na płaszczyźnie wolności, gdzie mieszka Miłość Boska, która nas dodatkowo w naszej wolnej woli inspiruje do czynienia i miłowania dobra. Bóg, który jest Miłością, w ochrzczonym człowieku mieszka tylko tam, gdzie jest wolna wola człowieka. Polityk czy idzie do gabinetu bez swojej wolnej woli? Absurd. Wolna wola polityka Polskiego jest tam gdzie jest. Deficyty, z którymi mamy do czynienia, ośmielam się powiedzieć, że z fundamentalnymi. To nie są różnice peryferyjne, to są w większości Polskich polityków bez względu na opcję partyjną, to są błędy kardynalne, gruntowne. Kapłan jeśli mówi to samo, że on tylko wtedy gdy jest przy ołtarzu na ambonce to on tylko wtedy ma rozum ochrzczony, dodatkowo jeszcze ubogacony Sakramentem Kapłaństwa, – to jest kłamstwo. Tak nie może powiedzieć ani biskup, ani kapłan, ani zakonnik czy zakonnica, którzy żyją według rad ewangelicznych. Jeżeli są w stanie łaski uświęcającej Pan Bóg mieszka w człowieku.

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – Wykład – 24 kwietnia 2016 r.
https://www.youtube.com/watch?v=qV5POrBHw80