29 listopada Żywot świętego Leonarda z Porto Maurizio

(żył około roku Pańskiego 1751) Leonard urodził się dnia 10 grudnia roku 1676 w Porto Maurizio, mieście nadmorskim, leżącym pomiędzy Genuą a Niceą i otrzymał na chrzcie świętym imię Pawła Hieronima. Mając dwa lata utracił matkę, ale bogobojny ojciec jego Dominik Casanowa dowiódł, że i ojcowie mogą bez pomocy matki wychować dzieci w świętej niewinności i pobożności. Mały Pawełek już za młodu czuł szczególną cześć do Królowej Niebios. Często prowadził rówieśników w uroczystej procesji do obrazu Matki Bolesnej poza miastem i pouczał ich, jak powinni wielbić Najświętszą Pannę, prosić Ją o łaskę, i przestrzegać czystości serca. Dalsze nauki odbył u ojców jezuitów w Rzymie. Tam zajaśniały jego wielkie zalety niezwykłym blaskiem, a co najważniejsza, był dla wszystkich uczniów wzorem skromności, ujmującej uprzejmości i bojaźni Bożej. Ukończywszy szkoły, poprosił o przyjęcie do zakonu św. Franciszka ścisłej obserwancji, i otrzymał imię Leonarda. Odznaczał się taką ścisłością w przestrzeganiu świętej reguły i gorliwością w zachowywaniu postów i zaparciu się samego siebie, że raczej trzeba go było hamować, aniżeli zachęcać. Najmilszym jego zajęciem była modlitwa, zwłaszcza do Najświętszej Maryi Panny, a w krótkich chwilach wytchnienia lubił rozmawiać o sprawach budujących. Wyświęcony na kapłana został profesorem filozofii, ale wkrótce zapadł w ciężką niemoc. Przez lat … Czytaj dalej 29 listopada Żywot świętego Leonarda z Porto Maurizio