28 listopada Żywot świętego Benedykta Józefa Labre

(żył około roku Pańskiego 1783) Benedykt Józef Labre urodził się w roku 1748 w Amettes w północnej Francji. Był on najstarszym spomiędzy piętnaściorga dzieci majętnych i pobożnych małżonków Jana Labre i jego żony Małgorzaty z domu Grandsire. Ponieważ mały Benedykt posiadał niezwykłe zdolności, przeto zajął się jego wychowaniem wuj jego, pleban w Erinie, który go kształcił w potrzebnych wiadomościach i religii. Doszedłszy lat 16, stracił młody Józef ochotę do dalszych studiów. Nie pomagały ani napomnienia, ani prośby. – Benedykt jedno tylko miał życzenie, tj. poświęcić się w klasztorze Bogu i modlitwie. Trzy razy prosił trapistów o przyjęcie, ale nie przychylono się do jego żądania, gdyż był zbyt młody i słabowity, wstąpił przeto do nowicjatu Kartuzów, ale i u nich nie zagrzał miejsca z powodu choroby. Widząc, że jego zamiar do klasztoru nie zgadza się z wolą Boską, odbył pielgrzymkę do Loretto, do grobu świętego Franciszka, a później do Rzymu, po czym postanowił zwiedzić wszystkie miejsca słynące z cudów. Podróże odbywał pieszo, w lichej odzieży, zawsze samotnie, pogrążony w rozpamiętywaniach i modlitwie; sypiał zwykle na gołej ziemi. Jałmużny, jakie otrzymywał (chociaż nigdy nie żebrał), przyjmował wdzięcznie, datki pośledniejsze zatrzymywał dla siebie, a lepsze dawał biednym. Nadprzyrodzonymi darami przez Boga uposażony, wszędzie, … Czytaj dalej 28 listopada Żywot świętego Benedykta Józefa Labre