27 listopada Żywot świętego Eulogiusza z Aleksandrii

(żył około roku Pańskiego 1220) Eulogiusz, mąż pełen nauki, powodowany miłością Boga i pragnieniem zbawienia, odsunął się od świata i rozdał niemal całe swoje mienie między ubogich, zostawiając sobie tylko nieco grosza. Pewnego razu wyszedłszy na miasto ujrzał kalekę, który nie miał rąk ani nóg. Zastanowiwszy się głęboko, uczynił ślub: „Boże, wezmę do siebie tego kalekę, będę go żywił i pielęgnował aż do śmierci, abym mógł przez niego osiągnąć zbawienie. Zechciej przeto, Chrystusie, uzbroić mnie w cierpliwość, abym wytrwał w przedsięwzięciu”. Potem przystąpił do owego żebraka i rzekł: „Czy chcesz, abym cię wziął do swego domu, karmił i pielęgnował?” Na co kaleka odpowiedział: „Nie jestem godzien tej łaski, ale jeśli chcesz się ulitować nad niedołęstwem moim, z wdzięcznością przyjmę twoją ofiarę”. Eulogiusz zawiózł go tedy do swego mieszkania i przez lat piętnaście opędzał wszystkie jego potrzeby, żywił go, przyodziewał, a podczas choroby pilnie go doglądał i pielęgnował jak najstaranniej. Sam go umywał i dźwigał go na ręku, a nadto okazywał mu największy szacunek. Po piętnastu latach opętał owego niedołęgę czart, aby Eulogiuszowi odjąć chęć do dalszej nad nim opieki, i dręczył nieboraka w najstraszniejszy sposób. Kaleka zaczął łajać i lżyć swego dobroczyńcę, krzycząc na cały głos: „Precz mi z oczu, … Czytaj dalej 27 listopada Żywot świętego Eulogiusza z Aleksandrii