26 listopada Żywot świętego Konrada, biskupa

(żył około roku Pańskiego 976) W roku 1876 zbiegła się do Konstancji niezmierna liczba katolików z wszystkich stron Szwajcarii, aby z wielu biskupami, prałatami i licznym zastępem kapłanów przez całą oktawę obchodzić pamiątkę świętego pasterza, który przed dziewięciuset laty był chlubą i ozdobą biskupiej stolicy w Konstancji. Konrad był synem hrabiego Henryka Altdorfa z rodu Welfów i bawarskiej hrabiny Beaty Hohenwart. Staranne wychowanie rozwinęło jego zdolności umysłowe i przymioty serca tak szczęśliwie, że rodzice jak najpiękniejsze sobie rokowali o nim nadzieje. Jego wykształcenie powierzyli biskupowi Nottingowi w Konstancji. Konrad przykładał się pilnie do nauk, czynił wielkie postępy w szkole i był ulubieńcem biskupa dla swej pokory wobec Boga i nieskalanej czystości obyczajów. Świat wabił go widokiem blasku i zaszczytów, ale młodzieniec, czując powołanie do stanu duchownego, pragnął się wyświęcić na kapłana. Notting spełnił jego życzenie i zatrzymał go przy sobie jako pomocnika i pożądaną podporę starości. Konrad nie zawiódł jego zaufania, był bowiem niestrudzony w pracy, przywiązany do swego pasterza, i tak biegły w sprawach zarządu diecezji, że niezadługo poruczono mu urząd proboszcza katedralnego. Po śmierci Nottinga w roku 934 naradzało się duchowieństwo, kogo obrać następcą nieboszczyka. Św. Ulryk, biskup augsburski, nakazał trzydniowy post i publiczne modlitwy, po czym zagaił … Czytaj dalej 26 listopada Żywot świętego Konrada, biskupa