2 listopada Dzień Zaduszny

(Nabożeństwo to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1000) LEKCJA (z pierwszego listu św. Pawła do Koryntian rozdz. 15, wiersz 51-57) Najmilsi! Oto tajemnicę wam powiadam. Nie wszyscy wprawdzie zaśniemy, ale wszyscy odmienieni będziemy. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na głos trąby ostatecznej (odezwie się bowiem trąba), umarli powstaną nieskażeni, a my będziemy przemienieni. Boć to skazitelne musi się przyoblec w nieskazitelność, i to śmiertelne przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy ziści się słowo, które jest napisane: Śmierć została pożarta w zwycięstwie. Gdzie jest, śmierci, oścień twój? A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest Zakon. Lecz dzięki Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. EWANGELIA (Jan rozdz. 5, wiersz 25-29) Wonczas mówił Jezus rzeszom żydowskim: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci którzy usłyszą, ożyją. Albowiem jak Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. I dał Mu władzę sąd czynić, że jest Synem człowieczym. Nie dziwujcie się temu, bo przychodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego: I wyjdą, którzy dobrze czynili, na … Czytaj dalej 2 listopada Dzień Zaduszny