Nawracajmy się, zamiast mówić o zbliżającej się wojnie

1 Tes 1, 8: Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić.
1 Tes 1, 9: Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu
1 Tes 1, 10: i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

2 komentarze do “Nawracajmy się, zamiast mówić o zbliżającej się wojnie

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Za 6, 14: Korona niech będzie w świątyni Pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza.

Możliwość komentowania została wyłączona.