27 października Żywot świętego Frumencjusza, apostoła Etiopów

(żył około roku Pańskiego 60) Pomiędzy głosicielami wiary Chrystusowej, których Bóg cudownym sposobem powołał do pracy, odznaczył się święty Frumencjusz, rodem z prastarego miasta Tyru. Za panowania cesarza Konstantyna Wielkiego przedsięwziął filozof Metrodor podróże do obcych krajów, wiedziony już to ciekawością, już też chęcią pomnożenia swej wiedzy. W jednej z tych dalekich wycieczek dostał się aż do Persji i do odległej Etiopii. Po powrocie opisał cesarzowi dokładnie, co widział, złożył przed nim wielką ilość klejnotów i pereł, zapewniając, że byłby przywiózł o wiele więcej, gdyby mu ich nie był zabrał większej części król perski Sapor. Zachęcony szczęściem Metrodora, wybrał się inny filozof, imieniem Merop, w te same strony i wziął z sobą dwóch młodziutkich wnuków, Edezjusza i Frumencjusza, których wychowaniem i wykształceniem dotychczas się zajmował. Ukończywszy podróż z pomyślnym skutkiem, wsiadł na statek w zamiarze udania się z powrotem w strony rodzinne. W drodze zabrakło żywności, wskutek czego musieli wylądować w przystani morskiej. Gdy Merop i osada okrętowa wyszła celem kupienia żywności, Edezjusz i Frumencjusz usiedli w cieniu drzewa, wykonując zadaną przez dziadka pracę. Tym czasem nadeszli dzicy krajowcy, wiodący podówczas z Rzymianami wojnę, zabrali cały ładunek okrętu i wymordowali załogę i podróżnych, a pomiędzy nimi i dziadka chłopców. Z … Czytaj dalej 27 października Żywot świętego Frumencjusza, apostoła Etiopów