Umowy są dla słabych, którzy sobie nie ufają.

Czasochłonne i zawiłe umowy są dla tych, co z lęku chcą egoistycznie jeden drugiego przechytrzyć i wykorzystać.

Joz 2.12 Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca; dacie mi znak jako rękojmię, 13 że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy, i uchronicie od śmierci».

2 myśli na temat “Umowy są dla słabych, którzy sobie nie ufają.

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Łk 13, 4: Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy?
    Łk 13, 5: Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.