25 października Żywot św. Kryspina i Kryspiniana, Męczenników

(Żyli około roku Pańskiego 287) Dwaj bracia, święci Kryspin i Kryspinian, powodowani gorliwością szerzenia wiary Chrystusowej, opuścili gniazdo rodzinne i udali się wraz z biskupem Dionizym i kilkunastu kapłanami do Galii, aby im pomagać w głoszeniu Ewangelii świętej. Nie mogąc Dionizemu towarzyszyć aż do Paryża, osiedli w mieście Soissons i założyli sieci, aby łowić ludzi dla Nieba, wnet jednak przekonali się, że ludzie tamtejsi nie są przychylni chrześcijaństwu, i że zbyt jawne i otwarte apostolstwo nie przyniesie spodziewanych korzyści. Smutne to doświadczenie nie zraziło ich, lecz skłoniło do szukania innych sposobów osiągnięcia zamierzonego celu. Wyrzekli się dlatego wszystkich przywilejów i korzyści, jakie im dawało ich wysokie urodzenie i wykształcenie, i wstąpili w naukę do szewca, aby sobie ułatwić styczność z prostym ludem i wywierać nań korzystny wpływ. Wkrótce założyli warsztat, który niedługo zamienił się na szkołę chrześcijańskiej nauki. Rozdawali swój towar niesłychanie tanio, a od biednych nie brali ani grosza, przez co pozyskali sobie miłość i zaufanie licznych odbiorców. Utrzymywali stosunki z rozmaitymi ludźmi, i jednym służyli dobrą radą, drugim miłosiernym datkiem, a wszystkim okazywali uprzejmość i uczynność. Przy każdej sposobności kierowali rozmowę na nieśmiertelność duszy, wiekuiste przeznaczenie człowieka, dobroć i mądrość Opatrzności Bożej, wykazywali niemoc bożków pogańskich i niedorzeczność … Czytaj dalej 25 października Żywot św. Kryspina i Kryspiniana, Męczenników