Czy już modlę się codziennie Koronką do Bożego Miłosierdzia?

Módlcie się Koronką do Bożego Miłosierdzia od zaraz, każdego dnia. Wszyscy. To pomoże uratować te słabe dusze, które mogą umrzeć od wstrząsu podczas tego nadprzyrodzonego Wydarzenia.


One Response to Czy już modlę się codziennie Koronką do Bożego Miłosierdzia?

  1. Jdt 14, 11: A skoro tylko ukazała się zorza i wywieszono głowę Holofernesa na murach, wszyscy mężczyźni chwycili za broń i ruszyli oddziałami w stronę wejść na górę.