Ks. prof. Tadeusz Guz: Reformacja największa herezja wszechczasów

https://www.youtube.com/watch?v=V4P_S8tJW8k
1:05:45
“Luter jest heretykiem par excellence (w całym tego słowa znaczeniu, w najwyższym stopniu). Nie ma w całych dziejach Chrześcijaństwa większego heretyka ponad Martina Lutra. Dlatego też nie możemy – jeżeli mamy elementarne podstawy logiki rozumu – już nie mówię logiki rozumu Ewangelicznego – nie można świętować takiej apostazji względem Boga Objawionego i Kościoła zbudowanego na Piotrze mającego strukturę sakramentalną. Wspólne świętowanie oznaczało by, że ten, kto będzie świętował reformację wpisze się w największą herezję wszechczasów, bo bardziej systematyczne herezji nikt w całych dziejach poza Martinem Lutrem nie sformułował. Szkoda tylko, że ci co są odpowiedzialni przed Kościołem i przed Bogiem za wypełnienie nakazu dążenia do jedności pozostawiają najważniejsze pisma Martina Lutra zakurzone na półkach, najczęściej bibliotek niemieckich.”

3 komentarze do “Ks. prof. Tadeusz Guz: Reformacja największa herezja wszechczasów

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Kol 1, 18: I On jest Głową Ciała – Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
    Kol 1, 19: Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,

  2. D.S.M. Autor wpisu

    Mdr 11, 10: Ich bowiem doświadczałeś, ostrzegając jak ojciec, tamtych utrapiłeś, osądzając jak król nieubłagany.

Możliwość komentowania została wyłączona.