Nieszczęście pomylenia wolności ze swawolą

Przykazania Bóg dał nam po to, byśmy byli wolni, byśmy byli sobą, byśmy byli prawdziwi.
Bez Bożego Dekalogu człowiek nie wie kim jest i jest zniewolony. Wyjście ludu dawnych niewolników z Egiptu sprawiło przeobrażenie się w świadomy swojej tożsamości naród Izraela.

Wj 20.2 “Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Przykazania nie są kodeksem prawnym, nie ma przy nich kar, ale urzeczywistniają moralność, są skierowane do sumienia.

Wj 20.12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Jak to przykazanie zbadać i ukarać?
Każdy czy chce czy nie chce rozstrzyga Dekalog w sobie. Sami siebie karzemy. Pod Synajem Izrael stanął jako lud, ale Bóg przemówił do każdego z osobna. Cała budowla naszej bytowości jest zbudowana na fundamencie 10 Przykazań, bez jednej cząstki, runie cała budowla. Najważniejsza jest Miłość.

1 komentarz do “Nieszczęście pomylenia wolności ze swawolą

  1. D.S.M. Autor wpisu

    Jk 3, 10: Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi!

Możliwość komentowania została wyłączona.