3 października Żywoty świętych biskupów i Męczenników Dionizego Ateńskiego i Dionizego Paryskiego

(Żyli około roku Pańskiego 117) W roku 57 po Chrystusie przybył święty Paweł apostoł do Aten, jednego z najludniejszych miast greckich. Starodawne tamtejsze prawo opiewało, że wszystkie spory religijne ma rozstrzygać najwyższy trybunał zwany areopagiem. Gdy apostoł Paweł zaczął głosić Ewangelię, pozwany został przed ten sąd jako krzewiciel nowej wiary. Chociaż surowość wyroków owego trybunału była powszechnie znana, święty Paweł stanął przed nim i śmiało wypowiedział zasadnicze prawdy wiary chrześcijańskiej, a mianowicie o Sądzie ostatecznym i zmartwychwstaniu. Mówił gorąco i z wielką siłą, a słowa jego wprawiły sędziów w zdumienie, gdyż z ust mędrców pogańskich nic podobnego jeszcze nigdy nie słyszeli. Szczególnie nauka o zmartwychwstaniu wydała im się niepodobną do wiary, ci jednak, którzy szczerze pragnęli prawdy i nie zatykali uszu na głos łaski Bożej, prosili apostoła o gruntowne wyjaśnienie rzeczy. Należał do nich również jeden z członków trybunału imieniem Dionizy, obywatel mający wielkie znaczenie u ziomków. Był to człowiek wielkiej nauki; mówią o nim, że gdy w czasie śmierci Pana Jezusa słońce się zaćmiło, – a zaćmienie to było i w Atenach – on miał się odezwać: „Albo Bóg cierpi, albo świat się chwieje w swych posadach”. Oświadczywszy przed Pawłem gotowość przyjęcia wiary Chrystusowej i wyuczywszy się jej świętych … Czytaj dalej 3 października Żywoty świętych biskupów i Męczenników Dionizego Ateńskiego i Dionizego Paryskiego