1 października Żywot świętego Remigiusza, arcybiskupa

(żył około roku Pańskiego 545) Święty Remigiusz, którego pamiątkę obchodzi dzisiaj Kościół katolicki, był przez lat 74 wśród najtrudniejszych okoliczności prawdziwą ozdobą i zaszczytem stolicy biskupiej; w mieście francuskim Reims. Urodzony w Lyonie około roku 436 z pobożnej rodziny szlacheckiej, otrzymał w domu ojcowskim jak najstaranniejsze wychowanie i początki nauk. Od dzieciństwa przestrzegał ściśle czystości obyczajów, a w wymowie nie miał równego sobie. Gdy przyszło do wyboru biskupa diecezji Reims, wszystkie głosy dziwnym zbiegiem okoliczności padły na Remigiusza, który liczył podówczas dopiero 22 lata. Zmuszony do przyjęcia tej wysokiej godności pełnił obowiązki pasterskie z niesłychaną gorliwością, używając swych wielkich zdolności, dóbr doczesnych i wziętości, jaką się cieszył u monarchy i magnatów, aby szerzyć wiarę, naprawiać grzeszników, wspomagać biednych i chorych. Największą jego zasługą wobec Kościoła i kraju ojczystego było nawrócenie i chrzest króla frankońskiego Klodoweusza I, jako też przystąpienie przeważnej części jego poddanych do wiary Chrystusowej. Obrzędu chrztu św. dokonał Remigiusz z jak największą okazałością, aby pobudzić uczucia i wyobraźnię nieokrzesanego narodu i okazać mu w całej pełni wzniosłość i wysoką godność religii chrześcijańskiej. W czasie wielkanocnym roku 496 przybrało miasto Reims szaty świąteczne, a w kościele Matki Bożej zajaśniały setki świec, ku niebiosom wznosiły się kłęby kadzideł, a ściany … Czytaj dalej 1 października Żywot świętego Remigiusza, arcybiskupa