One Response to Czy Błogosławię swój Krzyż?

  1. Ba 5, 9: Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.