25 września Żywot świętego Pelagiusza, Męczennika

(żył około roku Pańskiego 925) Święty Pelagiusz był krewnym Hermogiusza, biskupa Tui w Hiszpanii. W jednej z bitew z Saracenami dostał się Hermogiusz do niewoli, wnet jednak wypuszczono go na wolność w zamian za kilku znakomitych Saracenów znajdujących się w rękach Hiszpanów. Do czasu ich uwolnienia dał Hermogiusz władcy Saracenów, Abderramanowi, Pelagiusza, dziesięcioletnie pacholę, jako zakładnika. Gdy mimo upływu trzech lat Hermogiusz nie dopełnił warunków ugody, Abderraman postanowił zgładzić Pelagiusza ze świata, ale po namyśle powziął inne postanowienie. Pewnego dnia rzekł do swych doradców: „Daruję chłopcu życie i obdarzę go wolnością, byle by przyjął wiarę Mahometa. Przywdziejcie mu więc szaty świąteczne i stawcie go przede mną”. Gdy przyprowadzono Pelagiusza, odezwał się do niego: „Nie tylko cię ułaskawię i zatrzymam u siebie, ale obsypię cię pieniędzmi i zleję na ciebie najwyższe godności i dostojeństwa, byle byś się wyrzekł chrześcijaństwa i przyjął naszą wiarę”. Chłopczyk odpowiedział szczerze i otwarcie: „Trudno mi, a nawet nie podobna przystać na propozycję twoją. Wiara moja posiada nieskończoną i wiekuistą wartość, to zaś, co mi obiecujesz, jest marnym świecidłem”. Święty Pelagiusz Nie mogąc pojąć takiej śmiałości i pogardy dla jego obietnic, zawrzał Abderraman straszliwym gniewem i zawołał: „Albo natychmiast przeklniesz wiarę w Chrystusa, albo czeka cię śmierć … Czytaj dalej 25 września Żywot świętego Pelagiusza, Męczennika