Synowie światłości potrzebują wykazywać się większą kreatywnością dla spraw Nieba

Kochamy Boga z całego serca, z całej duszy, z wszystkich sił i myśli, jednak dla Świętej Woli Nieba nie potrafimy z taką stanowczością i pomysłowością się zaangażować i poświęcić, postępować zapobiegawczo i sprytnie jak dla spraw ciała, spraw bytowych, czy ziemskiej ekonomii.

Łk 16, 8: Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił.
Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości.


Komentarze są zamknięte.